Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x

Pełnomocnik ds. jakości w zakresie wymagań standardów BRC PM (SZKOLENIE ON-LINE)

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omówienie wymagań standardu BRC PM wydanie 6. W czasie szkolenia zostaną przedstawione zasady prowadzenia oceny ryzyka, wdrażania wymagań standardu w powiązaniu z zadaniami Pełnomocnika / Lidera Zespołu HARA. Omówione zostaną możliwości doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością pod kątem spełnienia wymagań standardu BRC PM oraz wymagań prawnych funkcjonujących w obszarze produkcji i wprowadzania do obrotu materiałów do kontaktu z żywnością oraz innymi produktami wrażliwymi na higienę.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Czas trwania szkolenia: 5 godzin
Forma szkolenia: Szkolenie on-line prowadzone przez platformę ZOOM.
Termin szkolenia: 16.10.2020 r.
Trenerzy: Barbara Szyperko-Wojnarowicz

 

SKIEROWANE DO

Szkolenie skierowane jest do Pełnomocników ds. zarządzania jakością, Przewodniczących/Liderów oraz członków zespołu HARA, osób odpowiedzialnych za dozór produkcyjny, opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem materiałów opakowaniowych oraz audytorów wewnętrznych.


ZAKRES MERYTORYCZNY

• Przedstawienie koncepcji aktualnych wydań standardów BRC – powiązanie z GFSI.
• Analiza ryzyka a ocena ryzyka.
• Odchylenia oparte na ryzyku – odniesienie do wymagań standardu nie mających zastosowania.
• Wymagania fundamentalne – znaczenie w systemie oraz wpływ na ocenę końcową z audytu certyfikacyjnego.
• Analiza zagrożeń i ocena ryzyka HARA – rola Lidera Zespołu HARA.
• Wymagania w zakresie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów (odpowiedzialność najwyższego kierownictwa – kultura bezpieczeństwa i jakości produktu, kontrola dokumentacji i utrzymywanie zapisów, nadzorowanie systemu jakości i bezpieczeństwa, zatwierdzanie dostawców i zarządzanie procesami podzleconymi i zleconymi na zewnątrz oraz dostawcami usług, zarządzanie reklamacjami oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych, incydenty).
• Autentyczność i obrona produktu (product fraud, product defence).
• Wymagania w zakresie kontroli produktu i procesu produkcyjnego (nadzór nad alergenami, nadzór nad ciałami obcymi, analizy laboratoryjne, zwolnienie wyrobu, program monitoringu środowiska mikrobiologicznego).
• Nadzór nad personelem (szkolenia, higiena personelu, nadzór medyczny, wymagania dotyczące odzieży ochronnej).
• Funkcje i zadania Pełnomocnika systemu zarządzania BRC PM (nadzór nad utrzymaniem systemu i raportowanie wyników systemu, organizacja pracy Zespołu, rola w zakresie zarządzania programem audytów wewnętrznych oraz inspekcji, organizacja przeglądów zarządzania i weryfikacji systemu HARA).

 

CENA

620 zł netto

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE

mgr inż. Barbara Szyperko-Wojnarowicz

• Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, Specjalizacja: Zarządzanie Jakością Wyrobów.
• Przeprowadzone liczne szkolenia z zakresu systemów zarządzania: ISO 9001, ISO 22000, BRC Food, IFS Food, BRC PM (wcześniej BRC IoP), FSSC 22000, systemy zintegrowane.
• Szkolenia dla pracowników różnego szczebla w organizacjach w ww. zakresie.
• Szkolenia w zakresie Obrony żywności i autentyczności zarówno dla producentów żywności jak i materiałów do kontaktu z żywnością.
• Audytor wiodący standardów i systemów w międzynarodowej jednostce certyfikującej: HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC Food, UTZ, QAFP, EN 15593.
• Pełnomocnik w firmie posiadającej certyfikat IFS Logistics i IFS Broker.
• Jako konsultant prowadziła projekty wdrożeniowe systemów zarządzania w ponad 100 organizacjach różnych branż w tym m.in. BRC Food, BRC PM, IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker i FSSC 22000.
 


Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją kosztu oraz warunków uczestnictwa:

• Po otrzymaniu zgłoszenia, na 7 dni przed terminem szkolenia przesyłamy Państwu potwierdzenie uczestnictwa wraz z fakturą pro-forma.
• Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
• Na wykonywanie zdjęć lub nagrywanie szkolenia wymagana jest zgoda wykonawcy szkolenia.
• Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 8 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.

• Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie.

 

Zgłoszenia

Najbliższe terminy szkoleń

BRAK ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ

Kolejne planowane szkolenia

Kraków

Lider panelu sensorycznego - organizacja i funkcjonowanie laboratorium sensorycznego

dowiedz się więcej
Kraków

Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności (J.S. Hamilton Poland)

dowiedz się więcej
Kraków

Wymagania sieci handlowych w zakresie produkcji żywności. Szkolenie dla producentów (J.S. Hamilton Poland)

dowiedz się więcej
Kraków

Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa żywności w zakresie wymagań standardów IFS i BRC oraz normy ISO22000. Warsztaty doskonalące

dowiedz się więcej