Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x

 • Kraków
  Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie. Food Defence – system ochrony żywności przed celowym skażeniem

  Celem jest przedstawienie wymagań prawnych w zakresie wycofania i zwrotu wyrobów z rynku oraz wymagań standardów BRC, IFS i normy ISO 22000 w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz działań jakie powinno podjąć przedsiębiorstwo w przypadku wycofania wyrobu z rynku.

 • Kraków
  Praktyczne zastosowanie metod analizy sensorycznej w bieżącej ocenie i doskonaleniu produktów spożywczych

  Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania metod analizy sensorycznej w doskonaleniu produktów i bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

 • Kraków
  Rozwój marki własnej - innowacyjność i kreatywność w rozwoju produktów. Szkolenie dla sieci handlowych (J.S. Hamilton Poland)

  Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat optymalizacji procesu rozwoju Marki Własnej oraz kierunków innowacyjności i kreatywności w rozwoju produktów Marki Własnej.

 • Kraków
  Metody twórczego rozwiązywania problemów i doskonalenia produktu (J.S. Hamilton Poland)

  Zdobycie umiejętności twórczej analizy problemów w przedsiębiorstwie niezależnie od ich charakteru.

 • Kraków
  Pełnomocnik ds. Jakości w zakresie wymagań standardów BRC i IFS. Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa żywności

  Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omówienie wymagań standardów BRC i IFS oraz doskonalenie umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 • SZKOLENIE ON-LINE
  Pełnomocnik ds. jakości w zakresie wymagań standardów BRC PM (SZKOLENIE ON-LINE)

  Celem szkolenia jest prezentacja i szczegółowe omówienie wymagań standardu BRC PM wydanie 6. W czasie szkolenia zostaną przedstawione zasady prowadzenia oceny ryzyka, wdrażania wymagań standardu w powiązaniu z zadaniami Pełnomocnika / Lidera Zespołu HARA.

 • Kraków
  Rozwój marki własnej - wyzwania i oczekiwania. Szkolenie dla producentów (J.S. Hamilton Poland)

  Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań sieci handlowych w rozwoju Marki Własnej (MW).

 • Kraków
  Łańcuch chłodniczy w świeżej żywności - wyzwania XXI wieku. Szkolenie dla producentów żywności i sieci handlowych (J.S. Hamilton Poland)

  Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i uzyskanie wiedzy z zakresie optymalizacji łańcucha dostaw świeżej żywności, analizy ryzyka w łańcuchu chłodniczym oraz zapoznanie się z trendami w produkcji i nadzorze nad żywnością.

 • Kraków
  Projektowanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów spożywczych

  Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych trendów w zakresie projektowania produktów spożywczych. W czasie szkolenia zostaną przedstawione metody badania rynku, zasady planowania procesu projektowania oraz metody walidacji wyników prac projektowych.

 • Kraków
  Co, gdzie i kiedy będą wybierać nabywcy? Trendy rozwojowe na rynku dóbr konsumpcyjnych (J.S. Hamilton Poland)

  Przekazanie wiedzy na temat wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi, społecznymi i gospodarczymi zachodzącymi we współczesnym świecie i nowych trendów konsumpcyjnych będących na nie odpowiedzią.

 • Kraków
  Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa żywności w zakresie wymagań standardów IFS i BRC oraz normy ISO22000. Warsztaty doskonalące

  Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności audytowania systemów zrządzania bezpieczeństwem żywności.

 • Kraków
  Wymagania sieci handlowych w zakresie produkcji żywności. Szkolenie dla producentów (J.S. Hamilton Poland)

  Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami sieci w zakresie nadzoru produkcji żywności Marki Własnej.

 • Kraków
  Mikrobiologiczny monitoring środowiska produkcyjnego w zakładach produkcji żywności (J.S. Hamilton Poland)

  Celem szkolenia jest przedstawienie badań mikrobiologicznych w zakładzie przetwórstwa żywności, w zakresie pobierania i przygotowywania prób, przedstawienie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego oraz jego nowoczesnych i szybkich technik.

 • Kraków
  Lider panelu sensorycznego - organizacja i funkcjonowanie laboratorium sensorycznego

  Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań dotyczących projektowania i nadzorowania pracowni sensorycznej, zasady rekrutacji członków zespołu oceniającego, metody stosowane w badaniach sensorycznych oraz zasady tworzenia instrukcji laboratoryjnych.