Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x

Lider panelu sensorycznego - organizacja i funkcjonowanie laboratorium sensorycznego

Analiza sensoryczna stanowi efektywne narzędzie kontroli jakości sensorycznej żywności pod warunkiem, że prowadzona jest przez odpowiednio wykwalifikowany personel nadzorowany przez kompetentne kierownictwo. Od lidera zespołu oceniającego wymaga się wiedzy w zakresie metodologii ocen sensorycznych wraz z interpretacją uzyskanych wyników. Nieodzowna jest także znajomość charakterystyki towaroznawczej i właściwości sensorycznych produktów będących przedmiotem oceny, a także czynników surowcowych, technologicznych i przechowalniczych, które na te właściwości mogą wpływać. Wiedza i kompetencje w powyższym zakresie są niezbędne liderowi panelu sensorycznego do odpowiedniego zaplanowania eksperymentu, wyboru optymalnej metody badawczej i procedury przygotowania próbek oraz analizy uzyskanych wyników. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad prowadzonymi badaniami gwarantują wysoką jakość, wiarygodność i przydatność uzyskanych wyników, które znajdują praktyczne wykorzystanie w kontroli jakości, określeniu wpływu przechowywania na jakość sensoryczną produktu, czy przy opracowywaniu nowych produktów.

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wymagań dotyczących projektowania oraz nadzorowania funkcjonowania pracowni sensorycznej. Przedstawione zostaną zasady naboru (rekrutacji) członków zespołu oceniającego, metody stosowane w badaniach sensorycznych oraz zasady tworzenia instrukcji laboratoryjnych. W czasie ćwiczeń praktycznych zostanie wypracowana metodologia oceny sensorycznej, pozwalająca na jej zastosowanie przy prowadzeniu bieżących analiz. Zostaną również przedstawione zasady prowadzenia sensorycznych badań konsumenckich.

 

SKIEROWANE DO

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie pracowni sensorycznych, pracowników laboratoriów zakładowych, osób odpowiedzialnych za opracowanie i doskonalenie systemów zapewnienia jakości w laboratoriach.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 • Psychofizjologiczne podstawy oceny sensorycznej.
 • Zespół oceniający (wybór i szkolenie kandydatów) – wymagania w zakresie wrażliwości sensorycznej, psychologiczne predyspozycje kandydatów, podstawowe testy sprawdzające stosowane przy selekcji kandydatów, szkolenie zespołu oceniającego, monitorowanie sprawności sensorycznej oceniających.
 • Warunki przeprowadzania ocen sensorycznych – laboratorium sensoryczne, fizyczne warunki ocen.
 • Akredytacja laboratorium jako potwierdzenie kompetencji kierownictwa i personelu.
 • Zasady Dobrej Praktyki w badaniach sensorycznych.
 • Metody stosowane w badaniach sensorycznych – metody określania wartości progowych, metody skalowania, metody różnicowe, metody sensorycznej analizy opisowej.
 • Sensoryczne badania konsumenckie – metody jakościowe, metody ilościowe.
 • Możliwość zastosowania systemów komputerowych w prowadzeniu analiz sensorycznych (prezentacja przykładowych programów).
 • Planowanie badań sensorycznych oraz analiza statystyczna w prezentacji wyników badań sensorycznych.
 • Przygotowanie przykładowej instrukcji dotyczące przeprowadzenia analizy sensoryczne zgodnej z wymaganiami normy ISO 17025.
 • Opracowanie wyróżników sensorycznych (deskryptorów) dla wybranej grupy produktów spożywczych, przeprowadzenie oceny dla przykładowych próbek – metoda profilowania sensorycznego.
 • Statystyczne opracowanie wyników analizy sensorycznej.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

Centrum Badawczo-Szkoleniowe Ergo Solutions
Kraków, ul. Jeleniogórska 9

Centrum Szkoleniowo-Badawcze Ergo Solutions posiada kompleksowo wyposażoną salę konferencyjną z pełnym zapleczem socjalnym oraz pracownię sensoryczną spełniającą wymogi normy PN-EN ISO 8589:2010. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zaproponować profesjonalne szkolenia
z zakresu analizy sensorycznej oraz projektowania nowych produktów spożywczych.
 

 TERMIN SZKOLENIA

11-12.06.2019

 

CENA

 • 750 zł (+23% VAT) za pierwszego uczestnika
 • 700 zł (+23% VAT) za kolejnych uczestników z jednego przedsiębiorstwa.

 

CENA ZAWIERA

 • Dwa dni szkolenia (16 godzin lekcyjnych)
 • Materiały szkoleniowe
 • Możliwość konsultacji w czasie i po szkoleniu
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim
 • Przerwy kawowe
 • Obiady

 

INFORMACJE DODATKOWE


W przypadku korzystania z noclegu rezerwacja jest możliwa za naszym pośrednictwem w hotelu Farmona Hotel Business & SPA ul. Jugowicka 10c, oddalonego o ok. 600 m od miejsca szkolenia. Ceny dla uczestników
szkoleń wynoszą:
• pokój 1-osobowy ze śniadaniem w cenie 170 zł netto
• pokój 2-osobowy ze śniadaniami w cenie 240 zł netto

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE

dr inż. Zbigniew Oczadły

 • Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności – chemii i analizy żywności (Uniwersytet Rolniczy  w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności).
 • Wieloletnie doświadczenie w prowadzenia analiz sensorycznych, badań konsumenckich, projektowania pracowni sensorycznych.
 • Wykładowca z zakresu prawa żywnościowego oraz wymagań standardów BRC i IFS w ramach studiów podyplomowych na wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 • Audytor wiodący w zakresie standardów BRC Global Standard for Food Safety, IFS Food International Featured Standards oraz GLOBALG.A.P.; audytor systemów ISO 9001, ISO 22000 oraz HACCP.
 • Konsultant w przedsiębiorstwach wdrażających systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (ISO 9001, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, GLOBALG.A.P.).
 • Wykształcenie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń między innymi z zakresu prawa żywnościowego, wymagań standardów sieciowych, audytów wewnętrznych.

 

Zgłoszenia

Najbliższe terminy szkoleń

BRAK ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ

Kolejne planowane szkolenia

Kraków

Testy wrażliwości sensorycznej - brak wolnych miejsc

dowiedz się więcej
Kraków

Lider panelu sensorycznego - organizacja i funkcjonowanie laboratorium sensorycznego

dowiedz się więcej
Kraków

Praktyczne zastosowanie metod analizy sensorycznej w bieżącej ocenie i doskonaleniu produktów spożywczych

dowiedz się więcej
Kraków

Pełnomocnik ds. Jakości. Nowe wymagania standardu BRC Food wersja 8

dowiedz się więcej